M-IMBYS İhtiyaç ve Mali Bilgi Yönetim Sistemi

Birçok alanda profesyonel yazılım çözümleri üretiyoruz. Sağlık sektörü, E-Ticaret, Web Tabanlı, Mobile Tabanlı, Özel Yazılımlar geliştiriyoruz.

Müşterilerimizin tüm donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçlarının satın alınmasından, kurulumundan, bakımından, iletişim şebekesinin kurulmasından, bilgisayarlarla yapılan bütün işlerin koordine edilmesinden ve bir çok IT kapsamında olan hizmetleri sağlıyoruz.

M-Tech müşterilerin tüm elektronik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan en önemli işletmelerden biridir. M-Tech , şirketlerin daha verimli hale gelmesi için profesyonel bir anlayışla hizmet sunmaktadır.

M-IMBYS

İhtiyaç ve Mali Bilgi Yönetim Sistemi

M-IMYS İhtiyaç ve Mali Bilgi Yönetim Sisteminedir?

M-IMYS İhtiyaç ve Mali Bilgi Yönetim Sistemi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış, satın alma sürecini yöneten bilgi yönetim sistemidir.

• %100 Web Tabanlı Sistem
• %100 E-imza desteği – Toplu Alım
• Çerçeve Alım – Münferit Alım
• Web Üzerinden Talep Toplama
• Personel Bilgi Yönetim Sistemi ile Bütünleşik Çalışma
• Teslimat Ve Muayene Kabul İşlemlerinin yapılması
• Hakedişlerin Kayıt Altına Alınması – Tahakkuk
• EKAP ile 100% Entegre Çalışabilme
• Yaklaşık Maliyet Çalışmasında MKYS ve SUT fiyatlarını kullanabilme ve ÜFE ile güncelleme TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Tıbbi Cihaz ve İlaçların geri ödemelerini kontrol edebilme
• Olur İmzalı Tutanaklar ve Sözleşmelerin Islak İmzalı Halini Sisteme Yüklenmesi.
• EBYS (Elektronik Belge yönetim Sistemi) – DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile Entegre çalışarak Yazışma numaralarını otomatik alabilme ve elektronik imza ile yazışmaları imzalanabilme
• İhale dosyalarının sürecini takip ederek kullanıcılara mail veya duyuru şeklinde bilgi verilmesi
• Kesin Teminatların iade takibi ve SGK yazışmaları yapabilme
• İtiraz ve Şikayet Süreçlerini yöneterek sözleşmelere devam edebilmek.
• İş artışı ve eksilişi yapabilmek – Genel Sekreterlik için özel tasarım